കുത്തിവയ്പ്പ് ലൂപ്പ്

  • AS ABS Sterile Inoculation Loop and Needle

    എഎസ് എബിഎസ് സ്റ്റെറൈൽ ഇനോക്കുലേഷൻ ലൂപ്പും സൂചിയും

    ലൂപ്പ്, സെൽ സ്പ്രെഡർ പ്രയോജനം 1, നന്നായി ഉണ്ടാക്കിയ, പ്രക്രിയയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ കുത്തിവയ്ക്കുന്നത് സാമ്പിളിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തില്ല.2. ഉൽപ്പന്നത്തിന് നല്ല വഴക്കമുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം.3. എക്‌സ്‌ട്രാക്‌റ്റുചെയ്‌ത സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഇനോക്കുലേറ്റിംഗ് ലൂപ്പ് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഘടന അദ്വിതീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചതുമാണ്.തുടർന്നുള്ള വളർച്ചയ്ക്കായി പെട്രി വിഭവത്തിലോ പ്ലേറ്റിലോ അഗർ വരച്ച് സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ വളർത്തുന്നതിന് ഇനോക്കുലേഷൻ ലൂപ്പും സൂചിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു.എഫ്...

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക